Tätningar

Vi har de vanligast förekommande tätningarna till cylindrar, hydraulventiler och anslutningar på lager.

Vill Ni ha hjälp med att renovera Er cylinder kan vi ombesörja detta. Nya tätningar och givetvis provtrycker vi cylindrarna.

tätningarTFH